Disclaimer

lieketripaldelli.nl

Lieke Tripaldelli verleent u hierbij toegang tot lieketripaldelli.nl (“de website”) en nodigt u uit het getoonde werk te bewonderen. Lieke Tripaldelli behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Lieke Tripaldelli spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website getoonde werken worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak. Deze werken kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lieke Tripaldelli nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de website – en de daaraan gelieerde accounts op social media – getoonde werken alsmede andere (tekstuele, fotografische, etc.) uitingen liggen bij Lieke Tripaldelli.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze zaken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke zaken anders aangegeven is.

Overig

Op de website treft u het privacybeleid alsmede daarin opgenomen informatie over beveiliging van elektronische overdracht van (privé)gegevens.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.