Onze reis is imaginair. Dat is zijn kracht.
Het voert ons van het leven naar de dood.
Mens, dier, stad, ding: alles is fantasie.
Het is een verzonnen roman. Littré vergist zich nooit.
Iedereen kan het. Sluit je ogen maar even.

Louis-Fernande Céline

Uit: ‘Reis naar het einde van de nacht’